Terms & conditions

1. Sklepy internetowe sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu prowadzone są przez firmę „Golden Bow Solutions-Polimer-Mateusz Jurkiewicz” z siedzibą w Warszawie na ul. Goworowska 12. NIP: 524-279-00-95 oraz REGON: 363273828

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklepy sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepów.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do sklep.goldenbow.pl lub sklep.goldenbow.eu.

4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „koszyka zamówienia”.

5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu sklep.goldenbow.pl lub sklep.goldenbow.eu potwierdzającą  wysłanie zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (w tym przy użyciu jako formy płatności) po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego (po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności z systemu PayU lub systemu obsługiwanego przez Blue Media S.A.), co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

7. Sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu w każdym wypadku zastrzegają sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone oraz spełnienia warunków zawartych w punkcie 7 regulaminu.

9. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepów Internetowych sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu wyrażone są w złotych polskich, dolarach amerykańskich oraz euro, i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. 

11. Sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu zastrzegają sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12. Sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu zastrzegają sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Nie dotyczy to towarów przyjętych do zamówienia. 

13. Sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu pobierają zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie http://sklep.goldenbow.pl/stro....

14. Każda transakcja potwierdzona jest fakturą.

15. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto bankowe sklep.goldenbow.pl lub sklep.goldenbow.eu, za pomocą systemu www.payu.pl, za pomocą płatności obsługiwanych przez Blue Media S.A., lub przy odbiorze osobistym.

Obsługiwane rodzaje kart, jako metody płatności:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

16.  Klient w terminie do 14 dni ma prawo zwrócić lub wymienić towar w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania. Zwroty lub wymiany przyjmujemy w formie pisemnej na adres mailowy: bok@goldenbow.pl. W terminie do 14 dni od zgłoszenia Zwrotu/Wymiany należy odesłać towar na adres: GBS-Polimer, Goworowska 12, 03-353 Warszawa. Pieniądze zostaną zwrócone na podane przez klienta konto do 14 dni roboczych. Zwrotu środków, m.in. w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej dokonujemy na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

17. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepów internetowych sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie http://sklep.goldenbow.pl/stro.... Sklep.goldenbow.pl oraz sklep.goldenbow.eu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia, lecz nie dotyczy to przyjętych zamówień. Przyjęte zamówienia objęte są regulaminem z chwili złożenia zamówienia.

18.  Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez firmę „Golden Bow Solutions-Polimer-Mateusz Jurkiewicz” z siedzibą w Warszawie na ul. Goworowska 12. NIP: 524-279-00-95 oraz REGON: 363273828, w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, w tym m. in. wysyłki zakupionych towarów i usług. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Wszelkimi sprawami związanymi z danymi osobowymi możecie Państwo zarządzać w zakładce "Edytuj dane", klikając na ikonę swojego profilu. Dane udostępnione przez Panią/a mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim. 

19. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego prosimy przesyłać na adres email: bok@goldenbow.pl

20. Rejestrując się bądź składając zamówienie w sklepie internetowym GBS (www.sklep.goldenbow.pl lub www.sklep.goldenbow.eu), wyrażasz zgodę na otrzymywanie wszelkich potwierdzeń transakcji (w tym faktur) drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

21. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

REKLAMACJE

1. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy kupna bez podania przyczyny.

2. Firma „Arkom-Łukasz Zawadzki” odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
3.   W szczególności firma „Arkom Łukasz Zawadzki” odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
4.   Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/...
5.   W przypadku Reklamacji zaleca się odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres Biuro GBS, ul. Goworowska 12, 03-353 Warszawa, z dopiskiem „REKLAMACJA GBS”

6.   Firma „Golden Bow Solutions-Polimer-Mateusz Jurkiewicz” rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7.   W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas firma „Golden Bow Solutions-Polimer-Mateusz Jurkiewicz” w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie www.sklep.goldenbow.pl, towary do wyboru.
8.   Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
9.   Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: bok@goldenbow.pl
10.   Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy również zgłaszać na adres bok@goldenbow.pl. 

 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Formy płatności obsługiwane przez Blue Media S.A.:

Warszawa, 26.02.2018

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium