Returns & complaints

1. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy kupna bez podania przyczyny.

2. Firma „Arkom-Łukasz Zawadzki” odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
3.   W szczególności firma „Arkom Łukasz Zawadzki” odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
4.   Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/...
5.   W przypadku Reklamacji zaleca się odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres Biuro GBS, ul. Goworowska 12, 03-353 Warszawa, z dopiskiem „REKLAMACJA GBS”

6.   Firma „Golden Bow Solutions-Polimer-Mateusz Jurkiewicz” rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7.   W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas firma „Golden Bow Solutions-Polimer-Mateusz Jurkiewicz” w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie www.sklep.goldenbow.pl, towary do wyboru.
8.   Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
9.   Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: bok@goldenbow.pl
10.   Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy również zgłaszać na adres bok@goldenbow.pl. 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium